legislación

Entrada vigor ley jurisdicción voluntaria : modificaciones código civil

El 23 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2005, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària. Amb aquesta reforma s'atribueix competència per a la tramitació i resolució dels seus expedients als Secretaris Judicials, als Notaris i als Registradors de la Propietat, Civils i Mercantils; de tal manera que es redueix la càrrega de treball no jurisdiccional als Jutges,...